Migranci i uchodźcy. Ojciec Baggio (Stolica Apostolska): “Przedstawimy w ONZ 16 propozycji na rzecz ochrony ich praw i godności”

Migranti e rifugiati. P. Baggio (Santa Sede): “16 proposte all’Onu per la tutela dei diritti e la dignità”                                                                           https://agensir.it/chiesa/2017/06/13/migranti-e-rifugiati-p-baggio-santa-sede-16-proposte-allonu-per-la-tutela-dei-diritti-e-la-dignita/

Papież Franciszek poprosił aby sekcja Migranci i Uchodźcy –  wchodząca w skład nowej watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka – poszukała właściwych okazji, podczas których Stolica Apostolska mogłaby realizować rolę  advocacy  na rzecz praw i godności wszystkich migrantów i uchodźców. Propozycje, nad którymi dyskutuje się obecnie w Watykanie zostaną przedstawione na konferencji “Global Compact for Refugees”, jaka w roku 2018 zostanie zorganizowana przez ONZ. Mówi o nich ojciec Fabio Baggio.

Patrizia Caiffa       13 czerwiec 2017        tłum. RAM

 

Korytarze humanitarne, obywatelstwo wg. ius soli, sponsorowanie pracy i inne – 16 bardzo konkretnych posunięć jak chodzi o przyjmowanie, ochronę i promocję tak migrantów ekonomicznych jak i osób ubiegających się o azyl, uchodźców oraz tzw. ofiar handlu ludźmi. Propozycje posłużą jako wskazówki Stolicy Apostolskiej, mające za cel aktywizację rządów wszystkich państw świata w dziedzinie poszanowania praw i godności jakichkolwiek migrantów.

Okazją do ich zaprezentowania będzie “Global compact  for refugees” – (#UN4RefugeesMigrants) – konferencja międzyrządowa, jaką ONZ zorganizuje w drugiej połowie roku 2018. O sugestiach Kościoła wiadomo na podstawie toczącej się w tych dniach w Watykanie dyskusji, odbywającej się w Pałacu San Callisto (seminarium “Global compact 2018”, zorganizowane przez sekcję Migranci i Uchodźcy – należącą do Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka).

Dokument z 16 propozycjami jest na razie jedynie szkicem – po opracowaniu jego ostatecznej wersji i akceptacji papieskiej – zostanie wkrótce opublikowany. Będzie następnie aktualizowany poprzez uwagi biskupów i przedstawicieli konferencji episkopatów z całego świata, którzy biorą udział w spotkaniu. (…)

Global Compact on Refugees                                   http://refugeesmigrants.un.org/refugees-compact

Pytamy ojca Fabio Baggio, podsekretarza sekcji Migranci i Uchodźcy: Czemu służy spotkanie?

“Papież zapytał nas które z inicjatyw są najwartościowsze, by polepszyć gościnność, ochronę, promocję i integrację migrantów.Takim wydarzeniem będzie właśnie konferencja ONZ. Rządy państw zadecydują wspólnie o dyrektywach – które jak chodzi o zjawisko migracji i udzielania azylu mogą stać się wskazówkami dla wszystkich.

Takim wydarzeniem będzie właśnie konferencja ONZ. Rządy państw zadecydują wspólnie o dyrektywach – które jak chodzi o zjawisko migracji i udzielania azylu mogą stać się wskazówkami dla wszystkich.

 

Konferencja nosi tytuł “Global compact” po to, by globalnemu zjawisku dać globalny impuls. Mają to być porozumienia pomiędzy rządami dotyczące ujednolicenia działań i wizji na temat migracji ekonomicznych i wymuszonych”. (…)

Co w szczególności powiedział na ten temat papież Franciszek?

“Papież stwierdził, że powinniśmy wziąć udział w konferencji i sprawić, że elementy doktryny Kościoła – wielokrotnie przywoływane w papieskim nauczaniu – posłużą jako sugestie dla rządów państw. Watykan bierze udział w tego rodzaju negocjacjach, a więc razem z rządami przyczyni się do zdefiniowania tych wspólnych postanowień, które mogą następnie dać efektywne gwarancje w kwestii poszanowania praw i godności migrantów”. (…)

Które z punktów opracowania są najbardziej znaczące?

“Mamy 16 punktów opracowanych wokół 4 czasowników zaproponowanych nam przez papieża: “przyjąć”, “chronić”, “pomagać” i “integrować”. Są to propozycje bardzo konkretne, wraz z przykładami ich realizacji – tak by potraktować obecną sytuację nie jako problem, ale jako sposobność do zbudowania społeczeństwa naszych marzeń”.

Czy proponowane są także korytarze humanitarne?

“Oczywiście, jest mowa tak o korytarzach humanitarnych, jak i o powszechnej akceptacji zjawiska migracji i sponsorowaniu go”. (…)

Ostatnio we Włoszech sformułowano wiele bardzo poważnych oskarżeń pod adresem NGOs, operujących na Morzu Śródziemnym. Co Ojciec o tym sądzi?

“Krytyki tego rodzaju zrodziły się wyłącznie na terenie Republiki Włoskiej – osobiście, nigdzie poza Włochami z nimi się nie spotkałem”. (…)

***

Jak widać z przytoczonego artykułu – Bergoglio i inni towarzysze z Watykanu mają bardzo długoterminowe plany jak chodzi o procedury wymiany etnicznej.

Nikt  z nich nie myśli o prawowitych obywatelach, którzy we własnych krajach stają się dziś nędzarzami – wegetującymi bez jakiejkolwiek pomocy.  

W nowych obozach dla “uchodźców” żyją teraz ubodzy Włosi                                        Nei nuovi campi profughi ora vivono i poveri italiani http://www.ilgiornale.it/news/politica/cos-si-vive-roulotte-ora-nei-campi-profughi-ci-sono-italiani-1408243.html

Oprócz tego, czy Bergoglio zdaje sobie sprawę z tego co LGBT robi aktualnie z dziećmi? Wystarczy oglądnąć video – link poniżej – by zorientować się jak groźna staje się sytuacja:

VIDEO: MONTREAL’S DRAG SUPERSTAR LACTATIA            https://youtu.be/r7T6qU16fT4

Deprawacja prowadzona przez LGBT z dnia na dzień staje się co raz to większą plagą społeczną:

Spotkaj się z 8-latkiem, który zrealizował własne marzenie o staniu się ostrą drag queen                                                                                                                                               Meet The 8-Year-Old Who Fulfilled His Dream Of Becoming A Fierce Drag Queen http://www.rebelcircus.com/blog/meet-8-year-old-fulfilled-dream-becoming-fierce-drag-queen/

 

Wspólnota LGBT świętuje 8-letnią drag queen. Krytykujący mówią o seksualnym wykorzystaniu dzieci                                                                                                                  LGBT community celebrates 8-year-old drag queen. Critics call it child abuse   https://www.lifesitenews.com/news/lgbt-community-celebrates-8-year-old-drag-queen.-critics-call-it-child-abus

“Nemis” i baby drag queen: Dzieci-żołnierze obdarci z dzieciństwa, po to by walczyć na wojnach prowadzonych przez LGBT                                                                             Nemis e i baby drag queen: i nuovi bambini soldato strappati all’infanzia per combattere la guerra Lgbt                                                                                     http://www.lanuovabq.it/it/articoli-nemis-e-i-baby-drag-queen-i-nuovi-bambini-soldatostrappati-all-infanzia-per-combattere-la-guerra-lgbt-20137.htm

 

Annunci