Uzupełnienie do artykułu:

“Watykański arcybiskup bohaterem erotycznego muralu na ścianie katedry”

https://dorzeczy.pl/swiat/23439/Watykanski-arcybiskup-bohaterem-erotycznego-muralu-na-scianie-katedry.html

Duomo di Terni, Resurrezione

(…) “Jeszcze więcej dyskusji wzbudziły genitalia Chrystusa bardzo wyraźnie prześwitujące spod tkaniny jego odzienia. Również ten szczegół – wyjaśnie argentyński “artysta” gay – został przez biskupa Vincenza Paglię zaakceptowany.

Paglia miał stwierdzić: “Jezus jest osobą, jest istotą ludzką”, a zatem “w ten sposób widać poprzez suknię, że był prawdziwym mężczyzną”.

Jak z tego wynika Paglia jest geniuszem: któż może powiedzieć, czemu przez 2000 lat Kościół nigdy nie wątpił w ludzką naturę Chrystusa bez uciekania się do podobnych malunków.

Albo też biskup Paglia sądzi, że to właśnie w genitaliach znajduje się kwintesencja człowieczeństwa”. (…)

 

Riccardo Cascioli    08-03-2017

I Paglia poszedł do nieba razem z trans i gejami (fragment artykułu)                                E Paglia andò in cielo con trans e gay                                                           http://lanuovabq.it/it/articoli-e-paglia-ando-in-cielo-con-trans-e-gay-19178.htm

 

Wybór tekstów, tłumaczenie i opracowanie: RAM

Rozpowszechnianie treści przetłumaczonych artykułów (z podaniem nick’a autora tłumaczeń) jest dozwolone wyłącznie na darmowych platformach elektronicznych. 

 

Annunci